borito
Milan Rúfus
Perfekt
2000
borito
Milan Rúfus
Matica slovenská
2000
borito
Milan Rúfus
Literárne informačné centrum
2002
borito
Dušan Šimko
Knižná Dielňa Timotej
[200?]
borito
Ladislav Ťažký
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
cop. 2004
borito
Ladislav Ťažký
Miro
2000
borito
Ladislav Ťažký
Matica slovenská
2002
borito
Pavel Vilkovský
Slovenský spisovateľ
2001
borito
Pavel Vilikovský
Kalligram
2004
borito
Pavel Vilikovský
Slovenský spisovateľ
cop. 2005
borito
Ján Lacika
Dajama
2000
borito
Július Satinský
Vydavateľstvo PT - Albert Marenčin
2002
borito
Mária Bizubová [et al.]
Dajama
2000
borito
Mária Vyvíjalová
Matica slovenská
2001
borito
Miroslav Pekník a kol.
Veda
2002
borito
Matúš Kučera
Perfekt
2002
borito
Matúš Kučera
Perfekt
2004
borito
Dušan Kováč
Nakladatelství Lidové noviny
2000