2010. év

 

Ámr. 22. Sz. melléklete szerinti közzétételi kötelezettségek

1. A költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjére vonatkozó adatok

Név

Pozíció

Kinevezés Időpontja

Kinevezés Időtartama

Mender Tiborné

költségvetési szerv vezetője

2004. június 17.

2009. június 17.

Balázsi Julianna

költségvetési szerv gazdasági vezetője

2007. november 1.

határozatlan


2. Az intézmény éves költségvetése (2010) >>

3/a. Az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (2010) >>

3/b. Az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (2010)
        aláírt utolsó oldal >>


Áht. 15/b. § szerinti közzétételi kötelezettségek

szerződés típusa

szerződés tárgya

szerződést kötő fél neve

szerződés nettó értéke

szerződés időtartama

Szállítási szerződés

Külföldi folyóirat

Suweco SRO

7 284 516 Ft 

2010. 01.01-
2010.12.31.

 

Működési költségek a V-169/3/2004. sz. (02.05.) MeH levél alapján

Mobiltelefonok: 4 db előfizetés/152 eFt/év, azaz 38eFt/év/előfizetés
Belföldi kiküldetés: 36 eFt/év/10 fő, azaz 3,6 eFt/fő/év
Külföldi kiküldetés: 107 eFt/év/3 fő, azaz 35,7 eFt/fő/év

III. 2005. évi XC. Tv. az elektronikus információszabadságról

Foglalkoztatottak létszáma:

 

67 fő

Foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatása összesen:

186 472 000 Ft

 

Vezetők összesített illetménye:

26 126 000 Ft

8 fő

Vezetők illetményen felüli rendszeres juttatásai

4 449 000 Ft

8 fő

Vezetők költségtérítése:

0 Ft

 

Összesítve Ft/év:

30 575 000 Ft

 

Összesítve Ft/fő/hó:

318 490 Ft

 

Alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke:
- étkezési utalvány
- utazási költségtérítés (BKV)
- iskolakezdési támogatás
- üdülési csekk


4 988 000 Ft
1 106 000 Ft
202 150 Ft
439 000 Ft

 

Összesítve Ft/év:

6 735 150 Ft

 

Összesítve Ft/fő/hó:

8 377 Ft