2008. év

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. sz. melléklete

 

Költségvetési alapokmány >>

Éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása >>

 

működési költségek a V-169/3/2004. sz. (02.05.) MeH levél alapján

 

Mobiltelefonok 4 db / 143.846 Ft

Belföldi kiküldetés 17 fő / 88.000 Ft

Külföldi kiküldetés 2 fő / 605.748 Ft (támogatási szerződés alapján)

 

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaló értékű szerződései

 

Szerződés típusa

tárgya

kötő fél neve

értéke

időtartama

árubeszerzés

külföldi folyóiratok

Suweco CZ. s.r.o.

6 051 219 Ft

2008.01.01-2008.12.31.

építési beruházás

Molnár u. 11. Épület-rekonstrukció és bővítés tervezése

Mányi István Építész Stúdió Kft

10 500 000 Ft

2007.10.10-2007.12.10.