Gyűjtőkörök

 Főgyűjtőkörök:

  • Kortárs és klasszikus szépirodalom eredeti nyelven és magyar fordításban
  • Nyelv- és irodalomtudomány,
  • Zeneművészet (klasszikus zene, népzene, jazz, világzene), zenetudomány
  • A kisebbségi kérdés szakirodalma

A gyűjteményben kiemelt helyen szerepel nagy világnyelvek (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), a Magyarországon élő nemzetiségek, és a környező országok népeinek irodalmi, nyelvészeti és zenei anyaga. Mindezt kiegészítik a kis nyelvek, a holt, illetve mesterséges nyelvek hasonló tematikájú dokumentumai. A magyar irodalom, irodalomtörténet, nyelvtudomány, zene, zenetudomány a könyvtár gyűjteményének úgyszintén nagyon fontos eleme.
 

Kiegészítő gyűjtőkörök:

  • Általános művek, művészetek, a kapcsolódó társadalom- és humán tudományok referens és összefoglaló művei, egyéb szaktudományok lexikális művei, adattárak, szótárak

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár egyedi gyűjteményével, folyamatosan korszerűsödő szolgáltatásrendszerével és infrastruktúrájával fontos és egyre inkább nélkülözhetetlen információs központ, a hazai humán tudományos élet egyik reprezentatív agorája.