/rolunk

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Nemzetiségi Alportálja

Tevékenységek

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár egyik alapvető országos feladata a nemzetiségi dokumentum-, információ- és könyvtári ellátás szolgálata.

Szolgáltatások:

1. Nemzetiségi gyűjtemény

A nemzetiségi kérdéskör a könyvtár egyik főgyűjtőköre. Teljességre törekvően gyűjtjük a magyarországi 13 nemzetiséggel kapcsolatos kiadványokat: a nemzetiségek anyanyelvén vagy magyarul megjelent szépirodalmat, műfordításokat és a róluk szóló szakirodalmat. Szelektálva beszerezzük a kisebbségekkel kapcsolatos nemzetközi szakirodalmat magyar nyelven és a nagy világnyelveken. Ugyancsak válogatva gyűjtjük a határon túli magyarsággal kapcsolatos kiadványokat.

2. Adatbázis

A Nemzetiségi Adatbázis a kisebbségkutatást, a kisebbségekkel kapcsolatos tájékozódást szolgálja.

Gyűjtőköre:
. A magyarországi 13 nemzetiséggel kapcsolatos publikációk
. A kisebbségben/szórványban/emigrációban élő magyarságról szóló publikációk
. A magyarországi zsidókkal kapcsolatos publikációk
. A kisebbségi kérdéskör nemzetközi vonatkozásait tárgyaló publikációk: a világ kisebbségeivel, a nemzetközi és a helyi szinten zajló társadalmi folyamatokkal kapcsolatos témák
. A migránsokkal, migráció jelenségével foglalkozó publikációk
- a magyarországi 13 nemzetiség anyanyelvén, magyar nyelven és a nagy világnyelveken (angol, német, orosz)

Hozzáférés
On-line elérés 1985 - napjainkig

Teljes szöveg
Az adatbázisban feltárt cikkek egy része 2008-tól kezdődően ugrópontot tartalmaz a teljes szöveghez. Csak azok ez elektronikusan is létező cikkek, tanulmányok érhetők el az adatbázisból, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
- szerzői jogok tisztázottak
- archiváltak, ami garanciát jelent arra, hogy a közzétett link mindig élő
- megfelelő formátumban vannak közzétéve, pontosabban: az adott oldalon kizárólag a tanulmány szövege jelenik meg.
Az adatbázisban a feldolgozott folyóiratok is tartalmazzák az ugrópontot az elektronikusan létező változathoz, amely az egyes cikkeknél a "forrásdokumentum" > "teljes szöveg/honlap címe" útvonalon érhető el.

Előzménye:
Nemzetiségek Magyarországon sorozat >>

3. Nemzetiségi dokumentum-ellátás

A könyvtár országos feladata a 13 hivatalosan elismert nemzetiség államilag finanszírozott dokumentum-ellátásának irányítása. A nemzetiségi dokumentum-ellátásban részt vesz: 19 megyei könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Feladataink: ajánlójegyzékek készítése az anyaországok és a hazai könyvpiac kínálata alapján, a partnerek által megrendelt dokumentumok beszerzése, ezek nyilvántartása a lelőhely-katalógusban.

4. Tájékoztatás, tanácsadás

A kiemelt feladatok közé tartozik a nemzetiségekkel kapcsolatos szakirodalmi tájékoztatás, a nemzetiségi szervezetekkel és intézményekkel kapcsolatos tanácsadás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felügyelete alá tartozó közgyűjtemények és a nemzetiségi kérdéskör iránt érdeklődők számára. A portálon elérhető a "Kérdezd a könyvtárost anyanyelveden" szolgáltatásunk is, forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

5. Kulturális programok

A könyvtár teret biztosít a nemzetiségek kultúráját bemutató programoknak. A kiállítások, irodalmi estek, konferenciák, könyvbemutatók szervezése az érintett nemzetiségi közösség szervezeteivel, intézményelveivel együttműködésben történik. Ezek az események a kultúrák közötti párbeszéd ösztönzői, és egyben értékközvetítő médiumok is.

Rendezvényeink >>

6. Linkek >>