Kelkaj ĵurnaloj kaj revuoj el la stoko de la Fajszi-Kolektaĵo
Néhány folyóirat a Fajszi Gyűjteményből

 

A teljes fajszi folyóiratok listája itt érhető el.

I. Literatura Mondo(1922-49)

En la jaro 1922 D-ro Kolomano Kalocsay, Julio Baghy, Paŭlo Lengyel, Paŭlo Balkányi kaj Teodoro Schwartz (la patro de la usona miliardulo György Soros) fondis la faman beletran revuon Literatura Mondo. Tiu baldaŭ fariĝis la plej konata literatura kaj arta organo de la Esperanto kulturo, kerno de la t.n. „Budapeŝta Skolo", kies spirita gvidanto estis Kalocsay.

1922-ben Dr. Kalocsay Kálmán, Baghy Gyula, Lengyel Pál, Balkányi Pál és Schwartz Tódor (Soros György amerikai milliárdos apja) alapították a Literatura Mondo (Irodalmi Világ) híres szépirodalmi folyóiratot. Ez rövidesen az eszperantó kultúra legismertebb irodalmi és művészeti orgánumává vált, az úgynevezett "Budapesti iskola" magjává, amelynek szellemi vezetője Kalocsay volt.


La unua numero de la revuo Literatura Mondo
A Literatura Mondo első száma

 

II. Hungara Esperantisto

En la stoko de la Fajszi-Kolektaĵo troviĝas binditaj ekzempleroj el la jaroj:
1909-10; 1918-26; 1961-73.
A Fajszi Gyűjtemény állományában az 1909-10;1918-26;1961-73 évekből találhatók bekötött példányai a "Magyar Eszperantistának"

III. Eŭropa Poezio en Esperanto

En la Fajszi-Kolektaĵo troviĝas ekzempleroj el la jaro 1994-98.
A Fajszi Gyűjteményben az 1994-1998 évekből találhatóak példányok az "Európai költészet eszperantóul " c. folyóiratból.

IV. La Verda Standardo

La Fajszi-Kolektaĵo enhavas ekzemplerojn el la jaroj 1910-15.
A Fajszi Gyűjteményben a "Zöld Lobogó" c. folyóirat 1910-15-ig található.

     
     

V. Hungaria :Antologio Dil Madyara Literaturo

En la stoko de la Fajszi-Kolektaĵo estas binditaj ekzempleroj el la jaroj 1923-24-a de ĉi tiu interesa revuo, kies lingvo ne estas Esperanto, sed Ido.
A Fajszi Gyűjtemény állományában 1923-24 év bekötött példányai vannak ennek a "A magyar irodalom antológiájának" c. érdekes folyóiratnak. Azonban ez nem eszperantó nyelvű, hanem ido.