Minőségpolitikai nyilatkozat

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár vezetése és minden munkatársa ezen nyilatkozatban kívánja a minőségi munka iránti elkötelezettségét kinyilvánítani és megerősíteni.

A Könyvtár munkatársai a könyvtárhasználók folyamatos, magas színvonalú és minőségi kiszolgálását az intézmény Küldetésnyilatkozatában megfogalmazták. A fejlesztésre vonatkozó elképzeléseinket az OIK aktuális stratégiai tervében található Jövőkép tartalmazza.

A munkatársak meggyőződése, hogy a Könyvtár hosszú távú, eredményes működésének legfontosabb feltétele a használók elégedettsége. Az OIK vezetői és munkatársai teljes mértékben elkötelezettek a használók igényeinek megfelelő, minőségi szolgáltatások kialakítása, azok fenntartása, folyamatos ellenőrzése, szükséges fejlesztése mellett.

Értéket közvetítünk; ez valamennyi munkatársunk számára azt jelenti, hogy tevékenységét lelkiismeretesen, emberségesen, szakmailag magas színvonalon, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, legjobb tudása szerint végezze.

Az önmagunkkal szemben támasztott követelményeket az alábbiakban határozzuk meg:

· Könyvtárunk szerepének megerősítése országosan és Budapesten
· Használóink elégedettségének és igényeinek folyamatos mérése és értékelése
· Szolgáltatásaink folyamatos ellenőrzése, fejlesztése
· A használói panaszok alapján folyamatosan törekszünk a hibák kijavítására
· Az udvarias viselkedés és a szakszerű tájékoztatás minőségi követelmény
· Az egyes szakterületekért felelős munkatársak neve, telefonszáma, e-mail címe a honalapon megtalálható
· Minőségbiztosítási rendszerünk folyamatos fejlesztése
· A minőségi munka minden munkatársnál belső késztetéssé, igényességé váljon
· Valamennyi munkatársnak ragaszkodnia kell a Minőségi Kézikönyv előírásaihoz