PERIODIKA GYŰJTEMÉNY

Folyóirat állományunk az elmúlt 50 év alatt az ország  egyik legszínesebb és legszínvonalasabb idegen nyelvű irodalmi és nyelvészeti, nemzetiségi és zenei  szakgyűjteményévé fejlődött. Értékét a nyelvi referensek által szakszerűen épített állomány tematikai összetétele, egyedisége, a megrendelések folyamatossága adja.

Kezdetben a  szláv, ezenbelül is az orosz nyelvterület gyarapodott leginkább, így alakulhatott ki Magyarország egyik, mind máig  leggazdagabb orosz nyelvű irodalmi és nyelvészeti folyóirat gyűjteménye.

A ’70-es évek elején a könyvtár feladatkörének átalakulásával a folyóiratok gyűjtőköre is megváltozott.

Lehetőség nyílt más idegen nyelvű szépirodalmi, nyelvészeti, nyelvtanulást segítő, nemzetiségi irodalmat és kulturát bemutató történelmi, művészeti, néprajzi, zenei folyóiratok beszerzésére. A folyóiratok száma ugrásszerűen megnőtt, a nyelvek félesége is gyarapodott, a nyelvi arányok átrendeződtek és stabilizálódtak.


Jelenleg 32 országból rendeljük folyóiratainkat a világ 30 nyelvén.

Kurrens  állományunkat főképpen idegen-   és magyar nyelvű szépirodalmi, irodalomtudományi, nyelvészeti., zenei, nemzetiségi folyóiratok és napi lapok alkotják.

A magyarországi nemzetiségek 13 nyelven  olvashatnak hazai és külföldi  folyóiratokat anyanyelvükön. 

Európa és Amerika klasszikus és modern  zenei életét reprezentatív szinten  képviseli állományunk.

Folyóirat állományunk nagysága megközelíti a 30 ezer kötetet. Ez 1500 címet takar, melyből közel 400 a kurrens  folyóirat (ennek kétharmada  idegen nyelvű)  Ez a nyelvi arány teljes folyóirat állományunkat is jellemzi.

Könyvtárunk értékét növelik és sajátos arculatát mutatják azok az unikális folyóiratok, melyek csak  nálunk hozzáférhetőek. Gyűjteményünkben 204 olyan idegennyelvű folyóirat van, melyeket más könyvtárak soha nem szereztek be, s ezekből könyvtárunk a mai napig is 38-at rendel.

Gyűjteményünket nemcsak a helyi olvasó közönség használja, hanem a könyvtár határait túllépve tudományos célokat is szolgál. Rendszeresen könyvtárközi kölcsönzés keretében is küldünk cikkeket  elektronikus dokumentumként ill. fénymásolatban.

A könyvtár nemzetiségi cikk adatbázisa, a műfordítás adatbázis és a HUMANUS-ba beküldött adatok jelentős része is könyvtárunk folyóirat állományán alapul.