A könyvtár állományában lévő eszperantó folyóiratok - En la stoko de la Landa Fremdlingva Biblioteko estas troveblaj Esperentaj periodaĵoj


Cím/Titolo

Helyrajzi szám/La rezervejaj kodoj de la periodaĵoj

Meglévő évek/Jarkolektoj havataj

Bulgara esperantisto

2366

1976-1990

Der Esperantist

951

1979-1990

El popola Činio

1034

1985-1995

Esperantisto Slovaka

2374

1979-1989

Esperanto

832

1955-1996

Fonto

996

1980-1993

Heroldo de Esperanto

5012

1971-1995

Hungara esperantisto

370

1961-1973

Hungara fervojista mondo

2373

1999-

Hungara informilo

938

1976-1991

Hungara vivo

2242

1961-1990

Kontakto

2368

1978, 1980-1993;2003-

La espero el Koreio

967

1978-1994

La monda lingvo-problemo

417

1970-1977

La nica literatura revuo

1055

1955-1962

La praktiko

2392

 

1959-1960;1963-1970

La suda stelo

2200

1957-1968

Lingvaj problemoj kaj lingvo-planado

417

1977-1979

Literatura foiro

937

1970-

Literatura mondo

2378

1922-1949

Monato

2349

1980-1997

Norda prismo

1056

1955-1970;1972;1974

Nordhungaria informo
2612
2005-
Nova espero
1294
2002-

Paco

2187

1958-1988

Planlingvistiko. Suplemento de Literatura Foiro

937

1982-1985

Pola esperantisto

1029

1984-1989

Starto

952

1981-1984

Vočo

973

1981-1985