ALEKSANDRO GIESSWEIN /1856-1923/

ALEKSANDRO GIESSWEIN /1856-1923/

En la jaro 1911 komenciĝis la tutlande organizata E-movado: estiĝis la Hungarlanda Esperanto Societo. La estro de tiu tutlanda grupo estis Sándor Giesswein, romkatolika ĉefpastro. Dank' al lia agado Hungaroj oficiale povis partopreni la universalajn kongresojn en Antverpeno kaj en Krakovo. En la Hungara Parlamento kelkfoje li atentigis pri la utileco de Esperanto kaj batalis kontraŭ malbonvolaj alparoloj.
Li estis tre valora homo, kiu posedis vastajn konojn, kaj ĉiam estis preta fari ion por bonaj aferoj. Interalie, li ekzemplodone partoprenis ankaŭ en kontraŭmilitaj pacmovadoj. Li instruis la lingvon, kaj multfoje celebris esperantlingvajn diservojn. Li forte apogis la movadon de romkatolikaj Esperentistoj.

En la paĝo de Literatura Mondo n-o 14. - Az Irodalmi Világ 1923. 11. számában.


La kovrilo de la Hungara Esperantisto. 1913. - Magyar Eszperantó Újság 1913-as borítólapja.

La Titolpaĝo de La Marto, 1912. - Az 1912-es Március c. folyóirat címlapja.

La poemo de Kalocsay pri Giesswein - Kalocsay verse Giessweinről