GIESSWEIN SÁNDOR /1856-1923/

GIESSWEIN SÁNDOR /1856-1923/

1911-ben indult útjára az országosan szervezett eszperantista mozgalom: megalakult a Magyarországi Eszperantó Egyesület. Ennek az országos csoportnak a vezetője Giewsswein Sándor római katolikus esperes volt. Az ő tevékenységének köszönhető, hogy magyarok hivatalosan résztvehettek a antwerpeni és a krakkói Eszperantó Világkongresszusokon. A magyar parlamentben többször szólt az eszperantó hasznosságáról, és harcolt a rosszakaratú hozzászólások ellen. Igen értékes, nagytudású ember volt, aki mindig kész volt valamit tenni jó ügyek érdekében. Többek között résztvett háborúellenes békemozgalmakban is. Oktatta a nyelvet és sokszor tartott eszperantó nyelvű istentiszteletet. Hathatósan támogatta a római katolikus eszperantitsák mozgalmát.

En la paĝo de Literatura Mondo n-o 14. - Az Irodalmi Világ 1923. 11. számában.


La kovrilo de la Hungara Esperantisto. 1913. - Magyar Eszperantó Újság 1913-as borítólapja.

La Titolpaĝo de La Marto, 1912. - Az 1912-es Március c. folyóirat címlapja.

La poemo de Kalocsay pri Giesswein - Kalocsay verse Giessweinről