Kincs, ami már nem nincs

Fajszi Károly eszperantó gyüjteménye könyvkatalógusának II. kötete

A 2000. óta az Országos Idegennyelvű Könyvtárban (OIK) őrzött és kezelt Fajszi Gyűjtemény könyv katalógusának I. kötete 1991-ben jelent meg.

A Zsebeházy György szerkesztésében készült II. kötet 2005. júliusában került bemutatásra, hazánkban és külföldön is.Valójában ez még csak előzetes változat volt.


1. Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen rendezték meg a 17. Eszperantó Ökumenikus kongresszust. Ennek 16 országból érkezett 125 résztvevője előtt 2005 július 17-én tartott róla előadást, Böde Józsefnéval, az OIK munkatársával (a Fajszi Gyűjtemény gondozójával) társszerzőségben a MESZ (Magyarországi Eszperantó Szövetség) alelnöke, Dr. Dudich Endre. Bemutatták, hogy az I kötet 296, a II. kötet pedig 240 vallási témájú cimet tartalmaz; ez a könyvállomány mintegy 5 %-a.

Az előadásról ismertetés jelent meg a kongresszusi beszámolóban a Dia Regno (Isten országa) folyóirat 2005 őszi számában, eszperantó nyelven.

2. Vilniuszban (Litvánia), a 90. Eszperantó Világkongresszuson (amelynek 2.332 résztvevője volt 61 országból) 2005. július 25-én Dudich Endre megismételte a bemutatót.

A katalógus két példánya közül az egyiket Dr. Detlev Blanke úrnak, a GIL (Gesellschaft für Interlinguistik) elnökének (Berlin, Németország), az Informo pri Interlingvistiko folyóirat szerkesztőjének adta át, a másikat pedig Geoffrey Sutton enciklopédia-szerkesztő úrnak (Egyesült Királyság).

Prof. Humphrey Tonkin, (Hartford Egyetem, USA), az Eszperantó Világszövetség (UEA) volt elnöke, röviditett angol nyelvű szöveget kért, nem-eszperantistáknak szóló publikálás céljára. Az egyoldalas összefoglalást ("Treasury No. 4 of Esperanto Literature - the Fajszi Collection, Budapest, Hungary) 2005 augusztusában meg is küldtük neki.
*
Az egyébként lelkes és elismerő hozzászolók mindkét alkalommal hiányolták, hogy a II. kötet , az I. kötettől eltérően, nem tartalmaz szerzők szerinti és cím szerinti betürendes mutatót. Erre azt a választ kapták, hogy ezek még készülnek, és a további példányok ezeket a regisztereket tartalmazni fogják.

Dr. Detlev Blanke az Informo pri Interlingvistiko 2006/1. számában ismertetést közölt - az előadás alapján a kiadványról "7.2. Katalogo II de la Fajszi-Kolekto" címen.
*
Sajnálatos, hogy a betürendes mutatók máig sem készültek még el, és hogy a Vilniuszba elvitt két "előzetes" példányon kívül többet még nem nyomtattak ki. Mindenesetre reméljük, hogy a Hóka Nyomda hamarosan elkészíti a hiányzó mutatókat, és a II. kötet könyvállománya is mielőbb kereshető lesz a könyvtár számítógépes adatbázisában.


Budapest, 2006. március 12.

dr. Dudich Endre
1053 Budapest
Károlyi M. u. 14/b
tel. 33 70 400
dudich@t-online.hu

U. i.: Humphrey Tonkin professzor (Hartfordi Egyetem, USA), a Eszperantó Világszövetség (UEA) volt elnöke, az OIK-ban 2007 március 14-én tett látogatása alkalmával elismerően nyilatkozott a Fajszi Gyűjteményről. Anyagi segítség lehetőségét ajánlotta fel a Könyvtárnak, a Gyűjtemény megőrzése és az olvasók rendelkezésére bocsátása terén végzett munkájához.

Az Esperanto Studies Foundation-hoz benyújtott pályázat eredményeképpen, és a MESZ pénzügyi hozzájárulásával, a katalógus II. kötetét, amely lényegében már 2005-ben kész volt, sikerült véglegesíteni. Címmutatóval, és szerzői névmutatóval, háromnyelvű (magyar, eszperantó, angol) használati útmutatóval egészítettük ki, és 2008. májusában 200 példányban kinyomtattuk.
A végleges II. katalóguskötet 6249 tételt tartalmaz.

A tisztelet- és kötelespéldányok a pályázatban előírtak szerint szétosztásra. szétküldésre kerültek.

A II. kötet a Könyvtárban megvásárolható, az I. kötettel együtt is.

2008. szeptember 26-án, a Nyelvek Európai Napjának rendezvénysorozatában, önálló eszperantó programpontként Dr. Dudich Endre, a MESZ tiszteletbeli elnöke mutatta be a II. kötetet, kiemelve néhány abban szereplő érdekes és értékes könyvet.

Képes beszámoló az OIK honlapján itt érhető el.

Remélhetőleg a Könyvtár elektronikus katalógusában is rövidesen kereshetők lesznek a II. kötet könyvei.

Jó lenne, ha a híres Fajszi Gyűjtemény folyóiratai és egyéb dokumentumai is mielőbb megjelenhetnének digitális formában az OIK honlapján.

Budapest, 2008. szeptember 27.