1. Általános könyvtárbemutató és -használati foglalkozás

- könyvtárunk általános bemutatása (mióta létezik, mit gyűjt, milyen mélységben, kik az olvasói, mitől egyedi stb.);
- a könyvtár olvasói tereinek a bemutatása (könyvkiválasztó, olvasóterem, zeneműtár, nyelvstúdió, kölcsönzés, Internet);
- az itt igénybe vehető szolgáltatások ismertetése (katalógusok, adatbázisok ismertetése, helyben használat stb.);
- a könyvtári rend: beiratkozás, kölcsönzés, nyitva tartás stb.;
- időtartam: min. 45 perc.

2. Adott tananyag feldolgozása könyvtári környezetben / rendhagyó órák

- személyes megbeszélés alapján lehetőség van tanítási óra megtartására könyvtári környezetben;
- javasolt témához szakirodalom előkészítése (könyvek, folyóiratok, adatbázisok bevonása, irodalmi szemelvények esetleg filmes, hangkazettás s egyéb illusztrálás);
- javasolt témák: egy írói életrajz, irodalmi mű feldolgozása, társalgásközpontú nyelvóra, műfaj- és stílustörténeti áttekintés;
- ennél a típusú könyvtárhasználati foglalkozásnál nélkülözhetetlen az adott szaktanárral történő szoros együttműködés, közös felkészülés az órára.

Általános tudnivalók:

- kérünk legalább két héttel a tervezett látogatás előtt bejelentkezést, egyeztetést;
- lehetőség szerint szeretnénk a foglalkozásokat a nyitvatartási időn kívül, tehát reggel tíz óráig ill. szerda délelőtt 12 óráig megtartani a hatékonyság érdekében.

Békey Mária latogatocsoportok@oik.hu