/rendezveny

 

 

 

 

 

 

 

Hamvas Béla Karneváljának világirodalmi előzményei
2019-10-21
18:00
kep

A könyvbemutató során a szerzővel, Nyitrai Tamás Hamvas-kutatóval, Dr. Turai G. Kamil művészetfilozófus és Pirk László festőművész, a könyv borítójának tervezője beszélget.

A csaknem hat és fél évszázadot átfogó üdvtörténeti utazás az Isteni Színjáték, a Don Quijote, a Tristram Shandy és az Ördögök szemszögéből világítja meg a Karnevál sűrű, bonyolult, mélységek és magasságok felé egyaránt nyitott univerzumát. Az öt remekmű együtt az ember isteni eredetű, tiszta tudatának alászállását és felemelkedésének lehetőségeit követi nyomon 630 év keresztmetszetében, mint egy kicsinyített Kali Yuga-korszakban.
Az eredetileg előadásokban elhangzott megközelítések az élő szó személyességével igyekeztek felfedni a művek lényegi tulajdonságait, és megragadni a közönséget. A bővített, írott szöveg a szerző és az olvasó intim párbeszédévé kíván válni, miközben bőségesen idéz a tárgyalt művekből, és kutatja összefüggéseiket.
A szerző jelen könyvében – új műfajt teremtve – szabadon használja az említett művek változatos dramaturgiai megoldásait, mintegy belülről közeledve az alkotásokhoz. Azoknak ajánljuk, akik derűsen szeretnének komoly szellemi izgalmakat átélni. Zenei kifejezéssel éle: allegro drammatico.


"Könyvem a Karneválról nem tudományos traktátus, nem akadémiai székfoglaló, vagy konferenciára való felolvasmány.
Témám megközelítése élményközpontú. Belerántani az olvasót a művek sodrásába: hadd kapkodja a levegőt! hadd lubickoljon benne! hadd lebegjen a felszínén! hadd merüljön a mélyére! hadd szárítkozzon a partján! hadd csobbanjon újra! Ezt tanultam Dantétól, Cervantestől, Sterne-től, Dosztojevszkijtől és Hamvastól. Nem rossz iskola. Milyen eredménnyel jártam ki? Ítélje meg az olvasó maga." (Nyitrai Tamás)

A kötet a helyszínen megvásárolható lesz.