Boban Marković és a trombitaszó kedvelőinek - cikkajánló

A szerbiai zenészek meghódították a magyar közönséget is, egyre többen keresik fel a gučai trombitafesztivált. A Magyar Szó 2011. augusztus 26-i számában érdekes írás jelent meg a fesztiválról Jónász Gerda tollából >>

Boban Marković az OIK-ban >>

A képen az idei fesztivál plakátja, érdemes kinagyítani!


Múzeumok éjszakája

Múzeumok éjszakája

Újabb aktualitása van a Beszélő Paletták című kiállításnak!

A Múzeumok Éjszakáján, június 16-án 21 órától Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere tárlatvezetésével a nagyközönség számára is megnyílik egyetlen alkalomra a "Beszélő paletták" című, kortárs roma képzőművészek alkotásait bemutató kiállításAz "Identitás, történelem, kultúra - Az alföldi szlovákok története" című
kötet - a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete "A 19. és 20. századi történelmi Magyarország és Magyarország városi és vidéki környezetében élő kisebbségek interetnikus és interkulturális kapcsolatai szlovák-magyar kontextusban" - nemzetközi tudományos szimpóziumán elhangzott előadásokat tartalmazza. Etnikai identitás és történelmi emlékezet; Budapest mint a szlovákok egyik központja; Önreflexió és identitás a Dél-Alföldön - e három témakörbe foglalt tanulmányok a szlovák kisebbség történetét, korszakait, képviselőinek etnikai öntudatát és etnikai magatartását mutatják be.

Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete konferenciakötete >>

O zborníku >>"A tradíció nem hamu,
amelyet kiszórunk, hanem tűz,
amelytől lángolni kezdünk."
J. Jaurés

A kötetben publikált dolgozatok témája: a magyarországi szlovákok egyháztörténete, valamint a népi szakrális kultúra területén végzett kutatási eredmények. A négy fejezetbe - Az egyházi élet és kultúra múltjából; Népi hitélet; Lelkészek feljegyzéseiből; Napjaink egyházi életéből - szerkesztett 16 dolgozat egyaránt érinti az evangélikus és a katolikus egyházközségek problémakörét és komplex áttekintést ad a magyarországi nyelvszigeteken élő szlovák közösségek felekezeti összetételéről és kultúrtörténetéről.

"Rozvíjať tradíciu,
neznamená uchovávať popol,
ale udržiavať oheň."
J. Jaurés

O zborníku >>


Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
2011

Mottó: "A kultúra az etnikai kisebbségek környezetében minden esetben megismételhetetlen, egyedülálló." (Jaroslav Čukan)

A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete kétévente rendez multidiszciplináris kutatótáborokat az ország különböző, szlovákok lakta településein. 2011-ben Dabas-Sáriban került sor a terepmunkára, melynek eredménye a "Műhelytanulmányok Dabas-Sári kultúrájáról és életmódjáról" című kiadvány. A kötet húsz tanulmányt tartalmaz: a település történelme, a nyelv és oktatás, a szellemi kultúra, a kulturális és történelmi földrajz - tárgykörében.

O publikácii: Zborník z terénneho výskumu v Dabaši-Šáre

O výskumnom tábore >>Celoštátna slovenská samospráva
[2011]


"Nový rok nám nastal, všetci sa radujme
a tomu starému pekne zaďakujme."

V národnostnej databáze - Nemzetiségi cikk adatbázisban >>
O kalendári >>


Vathy Zsuzsa
Helikon
2011

A József Attila- és Márai Sándor-díjas Vathy Zsuzsa új könyve a budapesti Kén utcába, a Dzsumbuj közepébe kalauzolja az olvasót.
A könyv ötlete egy négyrészes riportból született, amelyet a budapesti Illatos út és a Gubacsi út sarkánál található városrészről, az úgynevezett "dzsumbujról" készített egy hetilapnak.
Itt él szüleivel és három lánytestvérével Roland, a kivételesen tehetséges, remekül rajzoló, szavaló, zenélő cigányfiú.
Vajon ki lehet-e törni a nyomorból?
Van-e esély a felemelkedésre?
Mire elegendők a kiváló adottságok?
Mi hiányzik ebből a kedves, olykor link és vagány, de folyton álmodozó fiúból?
A sokszor mulatságos, máskor keserű történetek arra intenek, az előítéletek gyakran tévútra vezetnek minket, mielőtt ítélkeznénk, ismerjük meg, hogyan élik mindennapjaikat 2011-ben a Kén utcaiak.
Mit jelent ezen a lepusztult környéken a munka, a barátság, a szerelem, a család?
A kötet tizenhét novellát tartalmaz, mulatságos és keserű történeteket, melyek olvashatók egybefüggő szövegként, kisregényként is.

Vathy Zsuzsa művei az OIK-ban >>

írásai a nemzetiségi adatbázisban >>


Dudás Mária (szerk.)
Balassi
2010

Az antológia az első kötethez hasonlóan kétnyelvű, az eredeti művek szövegével párhuzamosan megtalálhatóak a magyar fordítások. A második kötet az új és legújabb bolgár irodalmi korszak legjelentősebb szerzőit és legkiemelkedőbb műveit mutatja be. Az új irodalmi korszak Bulgária 1878-as felszabadulásával kezdődik. A szerkesztők elképzelése szerint az 1945 utáni és a mai bolgár irodalom egy következő kötetben mutatkozna be, így a kötet csak az 1945-ig megjelent irodalmat öleli fel.
A kötet - az antológia első kötetéhez hasonlóan - ismerteti a szerzők életrajzát, majd azt követi a bibliográfia.
A két irodalmi antológiát Dudás Mária, M. Pandur Julianna és Hriszto Trendafilov szerkesztette.


Beszélő Paletták

Beszélő Paletták

Rendhagyó helyszínen, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának folyosóján és irodáiban nyílt meg 2012. április 3-án a Beszélő Paletták című roma képzőművészeti kiállítás.


Barátságos karácsonyi ajánló

Barátságos karácsonyi ajánló

Szeretettel ajánljuk a Barátság folyóirat legújabb számában található "Karácsonyi ábécét"

A Barátság legújabb száma >>

Barátság az OIK-ban >>

Barátság a Nemzetiségi- és Műfordítás Adatbázisban >>
 


Szerb egyházművészet Magyarországon

Szerb egyházművészet Magyarországon

A szentendrei Szerb Egyházi Múzeum és az újvidéki Matica Srpska Galéria tisztelettel meghívja Önt a SZERB EGYHÁZMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON című kiállítás megnyitójára.A Neue Zeitung hasábjain olvashattuk Müller Márta cikksorozatát a pilisvörösvári német mesteremberek, a különböző szakmák szakszókincséről. Most könyvalakban is kezünkbe vehetjük a kibővített anyagot. A nagyvárosi – esetünkben budapesti – szakmák, magyar szakemberek néhány kifejezést átvettek a német (nyelvjárási) szakszókincsből. A kőművesek például a „malter" szót, a lakatosok a „srófhúzó"-t. De egész szókészlet csak kisebb településeken – mint Pilisvörösvár – őrződött meg. Nem csak a szerszámoknak és a felhasznált anyagoknak maradt meg a német nevük, hanem a munkameneteknek, -fázisoknak is. A könyvnek köszönhetően ezek nem merülnek feledésbe. A szerző elmélyült, körültekintő kutatómunkát végzett, bizonyítja ezt a nagy forrásanyag, a hosszú irodalomjegyzék is. Müller Márta a pékek, esztergályosok, kádárok, hentesek, kőművesek, bútorasztalosok, lakatosok, kovácsok, szabók, kőfaragók, tapétázók, kárpitosok és ácsok szakszókincsét ismerteti. Azért is fontos ez, mert sok szakma változott, korszerűsödött az évtizedek során, s néhány sajnos ki is halt. A megőrzés, megmaradás végett rendkívül fontos Müller Márta kutatómunkája, s annak eredménye, e könyv.

Tarján Miklós


Béla Bayer
Geograph
2009

A tejút innenső oldalán (Diesseits der Milchstrasse) című kötetben válogatott és új szövegeket gyűjtött egybe a szerző. Mint írja, az első vele kapcsolatos feljegyzést – születési helyét és idejét – a családi biblia hátlapján rögzítették, s ő első tapasztalatait, gondolatait is ide jegyezte fel. Egy-két mondatos feljegyzések voltak ezek, melyek aztán elbeszéléssé, esszévé teljesedtek ki. A könyvbeli történetek majd' mindegyikének bizonyos „Martin" a főszereplője, a helyszín az író szülőfaluja, Váralja. Martin alakján keresztül képet kapunk a hazai németség sorsáról, mindennapi életéről. Minden valószínűség szerint az „öregek" elbeszélései - mint gyűjtött anyag - nyomán bontakozik ki a történelem is, a falué, a falu népéé. Az érdekes történetek kedvelőinek, nyelvgyakorlóknak, a magyarországi németség iránt érdeklődőknek ajánlom a kötetet.

Tarján Miklós


Béla Bayer
Geograph
2006

Bayer Béla Herausforderungen című kötete 2006-ban jelent meg a Geograph Verlag kiadásában, Homburgban. Alcíme – Kurzprosa – szerint rövid történeteket, karcolatokat tartalmaz. Írással reagál majdnem minden élethelyzetre, elbeszéléssé formálja a nyersanyagot. Megtörtént események, élmények, benyomások alapján írja a rövid történeteket, novellákat. Figurái is valóságosak, nem kitaláltak. Élő, hús-vér emberek, akikkel az író elmesélteti problémáikat, s közben az olvasó joggal érzi, hogy mindegyik élethelyzetet ő maga is bármikor átélheti. Az író jó érzékkel segíti az olvasót eligazodni ezekben a helyzetekben, vagy ahogy a könyv címében szerepel: a „Kihívások"-ban. A kötet a jó sztorikat kedvelőknek, illetve a nyelvgyakorlóknak az érdeklődésére számít.

Tarján Miklós


Béla Bayer
Geograph
2006

Bayer Béla Váralján született 1951-ben. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen végezte tanulmányait. Szabadfoglalkozású íróként Bonyhádon illetve Homburgban (Németország) él.
Ötvenes éveinek közepén az embernek megvan a lehetősége, hogy egy magaslaton körülnézzen, vissza- de előre is tekintsen. Ez kötelesség is – vallja a szerző. Egy év gondolatai képezik „Resümee" – Áttekintés, Összefoglalás - című verseskötetének foglalatát. Valóban „rezümé". Rövidek a költemények – egy vers egy oldal, két kivétellel. A költeménynek többnek kell lennie puszta esztétikai élménynél: ezt érezzük sorait olvasva. Bayer mesterien tömörítve fogalmazza meg bennük tartalmas gondolatait. Újévtől karácsonyig ível verses elmélkedése. Olvasóit is filozofálásra, elmélkedésre készteti, de energiát is meríthetünk minden sorból. Verskedvelőknek, irodalomkutatóknak, de minden olvasónak ajánljuk gondolatébresztő vallomásait.

Tarján Miklós


[... szerk. Bock Zsuzsanna]
Györkönyi Német Kisebbségi Önkormányzat
2010

Újabb kötettel gazdagodott a magyarországi németek néprajzi irodalma. A Györkönyi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásában 2010-ben megjelent a „Sitten und Bräuche in Jerking" (Hagyomány és népszokások Györkönyben) című kötet. Karcsú, de mindenre kiterjed figyelme. Szokásokról, hagyományos életmódról, erkölcsről, a hagyományok őrzéséről ír. Ősztől nyárig veszi sorba a falu ünnepeit, eseményeit. Szüret, búcsú, Katalin-nap, disznótor, karácsonyi ünnepkör, farsang, gyertyaszentelő, Mátyás-nap, húsvét, Szent György-nap, május elseje, sorozás, Medárd-nap, aratás, iskola, lakodalom. Minden felsorolt esemény folklór-vonatkozásaiból is ízelítőt kapunk. Mindenről röviden, lényegre törően szól a könyv, mely így kiindulópont lehet részkutatások (nyelvjárás, folklór témái) számára, illetve egy szintetikus munka megalkotásához.

Tarján Miklós