/archivum-20122

A horvát kultúra hete
A horvát kultúra hete

A Croatica Nonprofit Kft. 2012. november 26–29. között rendezi meg a "Horvát kultúra hete" elnevezésű rendezvénysorozatot. A keretében megtekinthető Sárkics György festőművész kiállítása, a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének tevékenységét Blazsetin István igazgató ismerteti, továbbá bemutatják Živko Mandić „Pismu piva prilipa divojka. Ostvaraji uma i duha santovačkih Hrvata" című könyve. A program "Párbeszéd – kérdések és válaszok" című rendezvénnyel zárul, melyen részt vesz Szászfalvi László miniszteri biztos (Nemzeti Együttműködési Alap), Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Kraszlán István osztályvezető (Közoktatás-irányítási Főosztály).

A rendezvény programja >>

 
Roma Kultúra Világnapja
Roma Kultúra Világnapja

Roma Kultúra Világnapja
Április 8.

Roma Kultúra Napja
A különböző roma népcsoportoknak általában gazdag az ünnepekhez kötődő hagyománya. Az emberi életfordulók, a születés, a házasság és a halál nem csak az egyén és a szűkebb családi kör, hanem a tágabb közösség számára is fontos ünnepi alkalmat jelentenek. Ugyancsak jelentős események a különböző vallási ünnepek, nem ritka, hogy a romák nem csak a saját, hanem a környezetük eltérő vallási ünnepeit is megtartják. A sok ünnepi alkalom között van jó néhány, amely eredeti jelentésén túl sajátosan roma tartalmakkal gazdagodott. Nem csak az újabb keletű társadalmi ünnepek, hanem az ősi népszokások között is találunk ilyeneket.
 


A Londonban, 1971. április 8-12. között megtartott Első Roma Világkongresszuson az ott jelenlévő, különböző cigány népcsoportokhoz tartozó küldöttek konszenzussal elfogadták, hogy a világ összes cigány származású emberének közös és hivatalos elnevezése attól kezdve a rom többes számú alakja, azaz a roma legyen. Így a romák elnevezés a cigány népcsoportokhoz tartozó emberek közösségét jelenti. A roma elnevezés a különböző nyelvű és szokású, de hagyományos cigány kultúrájú és a befogadó ország többi lakosától (a „nem-romáktól") erősen eltérő, sok esetben szándékosan elhatárolódó valamennyi cigány emberre használatos. Azonos etnikumnak eredetileg csak a nem-romák tartották őket, azonban a többségi társadalom kultúrájához igazodva újabban a cigányok között is egyre többen kezdenek egységes népben, nemzetben gondolkodni.
A világkongresszuson elfogadták továbbá a roma nép szimbólumát, zászlaját, mottóját, himnuszát.

Az esemény tiszteletére az ENSZ a Roma Kultúra Világnapjává nyilvánította április 8-át, a cigányság pedig legfontosabb „nemzeti" ünnepükként tartja számon.

Choli Daróczi József magyar cigány író, költő, műfordító, pedagógus, népművelő, újságíró a „cigányság szent ünnepének" nevezte a minden év áprilisának első hétvégéjén megrendezendő Roma Kultúra Napját. A megemlékezést első alkalommal 1993 áprilisában tartották neves cigány művészek Budapesten a Magyar Írószövetség székházában.

A hazai cigány szervezetek általában valamilyen kulturális eseménnyel emlékeznek meg április 8-ról

2013-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a Cigánykerék – Roma Értékek Fesztivált a Roma Kultúra Világnapjához kapcsolódóan. A MOM Kulturális Központban az érdeklődők találkozhatnak a magyarországi roma kultúra sokszínűségével, egyediségével, hiszen a cigány hagyományok – akárcsak a többi nemzetiség hagyományai -, gazdagítják közös kulturális örökségünket.

A fesztivál lehetőséget teremt arra, hogy megismerjük a roma kultúrában rejlő értékeket, legyen az tánc, zene, mese vagy bármilyen műfaj. A rendezvény azt a fontos üzenetet hordozza, hogy a magyarországi cigányság – akárcsak a többi nemzetiség – a múltban és a jelenben is gazdagította, gazdagítja közös kulturális örökségünket. Államalkotó nemzetiségeink értékeinek elismerése és befogadása össztársadalmi érdek. A fesztivál a megismerés és elfogadás jegyében zajlik – célja, hogy a roma kultúrának a rendezvényen felvillantott elemeit mindenki a lehető legközvetlenebbül tapasztalhassa.

 

A budapesti szerb templom honlapja

Elkészült az V. kerületi Szerb utcában található Szent György templom saját honlapja. A hírek frissítéséről a budapesti hívők lelkipásztora személyesen gondoskodik. "Az internet összehozza a templomot és a hívőket." - nyilatkozott Zoran Ostojić atya. A honlap a szerb közösséget szolgálja, így a rajta található információk is szerbül kerülnek közlésre, ennek ellenére a nyelvet nem ismerő érdeklődők számára is hasznos lehet. Megtalálható rajta például az istentiszteletek időpontja, nagyon szép a képgaléria, pravoszláv nevek jegyzéke, linkek és térkép. Világnyelveken az egyházi kalendárium érhető el.

(kép forrása: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs)

Ne adj Isten, szerbek egyesülnek (tragikomédia)

Ne adj Isten, szerbek egyesülnek (tragikomédia)

A Magyarországi Szerb Színház magyar nyelvű előadása 2012. május 3-án 19.00 órakor kezdődik a Szerb Kulturális Központ Kamaratermében (Budapest, VI Nagymező u. 49.).

Az előadásról >>

15-ročné VERTIGO 15 éves

15-ročné VERTIGO 15 éves

Kisebbségekért Díj 2011.

Kisebbségekért Díj 2011.

Új nemzetiségi törvény

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól >>

SZIKLAY LÁSZLÓ (1912-1987) EMLÉKEZETE

SZIKLAY LÁSZLÓ (1912-1987) EMLÉKEZETE

születésének (1912. január 9.) centenáriuma

"Az ember legyen tudatában annak, hogy a földön él, és hogy valami még hátravan, ami beteljesíti és megkoronázza ember voltát, az élet végső konzekvenciáinak levonása." - Lehetséges, hogy ezt üzeni Sziklay László emlékezése szegedi tanítványainak, a szlovákság-tudomány mai művelőinek és a ma sem sokkal vidámabb sorsú kárpát-medencei magyaroknak? = FRIED ISTVÁN: Sziklay László pályájának emlékezete

Sziklay László professzor nevéhez fűződik az első Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék (1949-) megalapítása Magyarországon,

és a magyar szlovakisztika egyik alapműve - http://opac.oik.hu/monguz/index.jsp?from_page=result&page=details&dbname=database_goliat&bib1id=4&bib1field=0&term=SZLOVAK+IRODALOM+T%C3%96RTENETE|437677|35391|19&too_many_records=false&rc=25&pos=20&offset=11&stepsize=10&oldOffset=100000, amely máig az egyetlen magyar nyelvű szlovák irodalomtörténet.

Művei és róla szóló irodalom az OIK-ban -

http://opac.oik.hu/monguz/index.jsp?from_page=browse&page=details&dbname=database_goliat&bib1id=1002&bib1field=0&term=Sziklay+L%C3%A1szl%C3%B3+%281912-1987%29|35648|35380|135004|a100

http://opac.oik.hu/monguz/index.jsp?from_page=browse&page=details&dbname=database_cikkn&bib1id=1002&bib1field=0&term=Sziklay+L%C3%A1szl%C3%B3+%281912-1987%29|23027|35383|33041|a100

http://opac.oik.hu/monguz/index.jsp?from_page=browse&page=details&dbname=database_cikkm&bib1id=1002&bib1field=0&term=Sziklay+L%C3%A1szl%C3%B3+%281912-1987%29|65000|35387|11716|a100

ARANYTOLL életműdíj kitüntetés - 2012.

ARANYTOLL életműdíj kitüntetés - 2012.

MAYER ÉVA, a BARÁTSÁG című folyóirat felelős szerkesztője
ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY, a MÚOSZ CIGÁNY ÚJSÁGÍRÓK SZAKOSZTÁLYának elnöke

A Magyar Újságírók Szövetsége - a több évtizedes újságírói pályafutásuk alatt érdemes és kiemelkedő munkát végzett kollégáknak, életművük elismeréseként - Aranytollat adományoz.

Ópusztaszer i Szeged - Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej świętujemy od 2007 roku w dniu 23. marca. Każdego roku główne uroczystości odbywają się na przemian raz w Polsce raz na Węgrzech.
Centralnym punktem tegorocznych obchodów było województwo Csongradzkie i miejscowości Ópusztaszer i Szeged, gdzie z udziałem najwyższych władz państwowych polskich i węgierskich przebiegała część oficjalna tego święta.
Bogatą ofertę kultury polskiej na Węgrzech prezentowano także i w innych miejscowościach węgierskich.
W ramach obchodów Dnia Przyjaźni przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, dr Csúcs Lászlóné Halina z rąk prezydenta Węgier otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Węgier za wybitne zasługi w dziedzinie umacniania przyjaźni obu narodów.
Gratulujemy!

http://www.polonia.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1858:opusztaszer-i-szeged-dzie-przyjani-polsko-wgierskiej-&catid=5:aktualne&Itemid=17

СВЕТОСАВСКА ПРОСЛАВА - Szent Száva-napi ünnepség

A budapesti Nikola Tesla Szerb Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban kerül sor a Szent Száva-napi ünnepségre, 2012. január 28-án.

Szent Száva (Растко Немањић,1174 – 1236) az önálló szerb ortodox egyház megalapítója és első érseke, törvényíró, de egyházi költő és fordító is volt.

Művei az OIK-ban >>

Róla szóló irodalom >>

Szentendrei evangélium

Szentendrei evangélium

A Magyarországi Szerb Színház fennállásának 20. évfordulója alkalmából a Magyarországi Szerb Színház és a Tabán Folklórcentrum Táncegyüttes bemutatja a
SZENTENDREI EVANGÉLIUM
című passiójátékot, a magyarországi szerbek folklórhagyományai alapján.
Helyszín: Budapest VI., Nagymező utca 49.
Időpont: 2013. június 10., 19 óra
Jegyár: 1000,- Ft, Info: 06-30-273-3399
 

7. Magyarországi Nemzetiségi Filmszemle

Időpont: 2012. április 27.
Színhely: Uránia Nemzeti Fílmszínház

Az első Magyarországi Nemzetiségi Filmszemle 2001-ben zajlott le, amelyet 2008-óta kétévente rendeznek meg. Célja a nemzetiségi filmes műhelyek alkotásainak bemutatása, a nemzetiségek múltját és jelenét dokumentáló filmek népszerűsítése.

További információ a filmszemle honlapján.
<http://nemzetisegifilmszemle.com/hu>

 

Elkészült a Vajdasági Magyar Civil Stratégia

Elkészült a Vajdasági Magyar Civil Stratégia: a 2018-ig szóló célokat és feladatokat megfogalmazó dokumentumot szombaton mutatta be a Magyar Nemzeti Tanács a szabadkai városházán rendezett konferencián.
Forrás: Kultúra.hu >>