/kerdezze-a-konyvtarost-anyanyelven

Kérdések

Попитайте библиотекара на български. -  

Онлайн информация по въпросите свързани с книгите и библиотечните извори.

Pitajte knjižničara na hrvatskom jeziku -  

Online informiranje o knjigama i ostalim izvorima u biblioteci

Fragen Sie auf deutsch den Bibliothekar /die Bibliothekarin. -  

Online-Information im Zusammenhang mit der Bücher, Bibliothekquellen.

Întreabă bibliotecarul în limba română -  

Serviciu de referinţe online

Питајте библиотекара на српском језику -  

Онлајн информисање o књигама и осталим изворима у библиотеци

Spýtajte sa knihovníka po slovensky -  

Online odpovede na otázky týkajúcich sa kníh, knižničných zdrojov

Vprašajte knjižničarja -  

Online informiranje o knjigah in ostalih virih v knjižnici

Tegye fel kérdését anyanyelvén -  

Kérdezze könyvtárosát anyanyelvén

Ρωτήστε τον βιβλιοθηκάριο στα ελληνικά -  

Online πληροφόρηση σχετικά με τα βιβλία και δυνατοτήτων αναζήτησης στις άλλες βάσεις δεδομένων

Zadaj nam pytanie -  

Informacje online dotyczące książek i innych źródeł bibliotecznych