Népek - mesék - mesemondók- sorozat az OIK-ban: A cigány népmese

Népek – mesék – mesemondók: A cigány népmese

2013. december 11. 17h

 

Előadó: Rézműves Melinda néprajzkutató, mesét mond cigány és magyar nyelven Balogh Jánosné, Ibike

 

Budapest sokszínű európai nagyváros, amelyben több nemzetiséghez tartozó közösség él. Kisebbségeinkről sokat hallunk a politika szintjén, működnek kisebbségi szervezetek, kulturális egyesületek, amelyek összefogják ezeket a közösségeket. A laikus olvasó, a városlakó viszont keveset tud a nemzetiségek kultúrájáról, identitásuk meghatározóiról.

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület hagyomány teremtő céllal új programsorozatot indított útjára, amely a magyarországi kisebbségek élő hagyományát, kiemelten a népmeséhez kapcsolódó folklórt mutatja be.

Az itt élő nemzetiségek meséinek összehasonlítása, a hasonlóságokon, közös motívumokon keresztül a közös kulturális gyökerek hangsúlyozása. Nem titkolt célunk az Országos Idegennyelvű Könyvtár anyanyelvi nemzetiségi gyűjteményének szélesebb körben történő népszerűsítése is.


Sorozatunk 2. előadását a Nemzetiségek Napjához kapcsolódóan rendezzük december 11-én, ahol a cigány népmesei hagyományokról Rézműves Melinda néprajzkutató beszél és Balogh Jánosné mesél a hallgatóságnak.

A cigány mesékben fellelhető hagyománykincs magán viseli mindazon kultúrák hatását, amelyekkel a cigányok kapcsolatba kerültek az évszázadok során. A különböző kultúrákkal történő találkozás kölcsönösen alakította a népi folklór részét képező népmeséket minden oldalról. Így őrzik a cigány népmesék más népek mesélési hagyományait és a cigány mesékben fellelhető hagyománykincs pedig magán viseli mindazon kultúrák hatását, amelyekkel a cigányok kapcsolatba kerültek az évszázadok során. A különböző kultúrákkal történő találkozás kölcsönösen alakította a népi folklór részét képező népmeséket minden oldalról. A modern világ jelenségei, tárgyai nagy természetességgel jelennek meg a hagyományos motívumokat is felvonultató mesékben. A látszólagos ellentmondás azonban jól mutatja, hogy a cigány mese ma is élő, formálódó műfaj.

A mesealkalmak során a mesemondók átadták a fiatalabbak számára a népmesékben is fellelhető hagyományokat, tapasztalatokat és a műveltség elemeit, így örökítve át mind azokat az ismereteket, amelynek birtokosai, őrzői. A cigány mesék az európai folklór részei, a szövegek folklorisztikai vizsgálatával, az anyag rendszerezésével a cigány népmesék is elfoglalhatják méltó helyüket – a szlovák népmesekincs bemutatásakor is sokat emlegetett- nemzetközi népmese-katalógusban.

A mesék hozzátartoznak mindennapi életünkhöz, színesítik hétköznapjainkat. A cigány népmesekincs bemutatásával a KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület és az Országos Idegennyelvű Könyvtár szeretne hozzájárulni e gazdag anyag megismertetéséhez.

Az ünnepi rohanás előtt töltődjünk fel kicsit mesehallgatással.

Az OIK gyűjteményében fellelhető cigány mesék: ITT.