Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989 – Szlovák írásbeliség Magyarországon 1989 után

2017-05-10
15:00

Szlovák-magyar könyvbemutató a szerző - Dr. Uhrin Erzsébet - részvételével
A kötetet bemutatják:
Dr. Gyivicsán Anna professzor, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének címzetes tudományos főtanácsadója
Mgr. Gabriela Hamranová könyvtáros, bibliográfus; a Matica slovenská Múzeumának munkatársa
Közreműködnek a budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon tanulói


Társszervező: Fővárosi Szlovák Önkormányzat


A rendezvény támogatója a KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület


A program tolmácsolás nélkül, szlovák-magyar nyelven zajlik.


Kniha s názvom Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989 - bibliografia slovenských a dvoj- resp. viacjazyčných publikácií obsahuje prehľad publikačnej činnosti, vydavateľských aktivít slovenskej národnosti v Maďarsku v blízkej minulosti a súčasnosti. Celoštátny kultúrno-historický a lingvistický projekt sa riešil v období rokov 2013–2016. Riešiteľom programu bol Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci s Celoštátnou knižnicou cudzojazyčnej literatúry.


A Szlovák írásbeliség Magyarországon 1989 után – szlovák- valamint két-, és többnyelvű kiadványok bibliográfiája című könyv a magyarországi szlovákok közelmúltban és napjainkban végzett tudományos–publikációs és kiadványozási tevékenységéről nyújt összegző áttekintést. A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete országos kultúrtörténeti, nyelvészeti kutatóprogramja az Országos Idegennyelvű Könyvtárral való együttműködés keretében valósult meg a 2013–2016 közötti években.