Kodály Zoltánné Sándor Emma (1863-1958), zeneszerző, műfordító

Zongorázni és énekelni tanult, kapcsolatban volt az akkori Budapest zenei életének legfontosabb személyiségeivel. Zeneszerzést tanult 1903-tól Bartók Bélánál, majd 1905–06-ban Kodály Zoltánnál. Szerzeményeivel Londonban és Párizsban is nyert pályázatot. Feleségül ment Gruber Henrikhez, majd 1910. augusztus 3-án Kodály Zoltánnal kötött házasságot.
Népdalokat gyűjtött, ő dolgozta fel a Magyar népzene 34. és 35. számait. Egyes témáit Bartók, Dohnányi és Kodály is feldolgozta. Számos ballada, népdal szövegét fordította le német nyelvre. Művei főként zongoraművek (Berceuse, Scherzo, Változatok).