/helyi-adatbazisok

A baranyai németek zenéje
Adatbázis weboldala >>
Hronika mirovoj opery, 1600-1850 : Fragmenty šedevrov
Adatbázis weboldala >>
Nagy Csaba Zoltán: Egyházi kórusművek
Adatbázis weboldala >>
Patria : Magyar népzenei felvételek 1936-1963
Adatbázis weboldala >>
Pátria : Magyar népzenei gramofonfelvételek
Adatbázis weboldala >>
Pátria : Magyar népzenei gramofonfelvételek
Adatbázis weboldala >>
Pécsi: Kulcs a muzsikához
Adatbázis weboldala >>
Szarvasi szlovák népdalgyűjtemény
Adatbázis weboldala >>
The topos of music
Adatbázis weboldala >>
Tótfalusi: Operamesék
Adatbázis weboldala >>
A középkor egyházi zenéje - A gregorián

Leírás, középkori egyházi zene

Adatbázis weboldala >>
Erdélyi magyar harmóniás énekek a XVIII. századból
Adatbázis weboldala >>
Bartók Béla : 1881-1945
Adatbázis weboldala >>
Das italienische Oratorium, 1625-1665
Adatbázis weboldala >>
Vikár Béla népzenei és népköltési gyűjteménye

„Népdalkincsünk igen értékes része az, ami csak Vikár gyűjtésében maradt fenn" írta Kodály Zoltán. Legnagyobb érdeme az a világelsőként alkalmazott új gyűjtési módszer, mellyel a hangrögzítést a helyszíni gyorsírással kapcsolta össze 1896-ban. Népzenei gyűjteménye hiteles pillanatfelvételt nyújt a századforduló körüli két évtized (1890-1910) forgalomban lévő dalterméséről, a régi és új dalok életszerű arányáról. Mintegy 10.000 tételt (népdalt, mesét, szokásanyagot, szójegyzékeket) tartalmazó gyűjteménye a helyszínen feljegyzett gazdag szöveganyagból, fonográffal rögzített hangfelvételekből és az adatközlőkről készített fotográfiákból állt össze. A hangfelvételek nagy részét Bartók Béla jegyezte le. A Kárpát-medence teljes területére kiterjedő népzenei gyűjtése nem csupán a magyar népdalok tanulmányozásának első jelentős mérföldköve. Szlovák, román, szlovén, török felvételei többnyire e népek saját népzenekutatását is megelőzik. Kiadványunk szenzációja, hogy néhány grammos adathordozóján egyesülnek az időközben számtalan helyre szétszóródott, s jó esetben múzeumi raktárak mélyén lapuló adatok. Vikár eredeti célja, hogy gyűjteménye minden érdeklődő számára hozzáférhető legyen, csak napjainkban, a számítástechnika segítségével válik igazán teljesíthetővé. A Vikár-gyűjteményt tehát, amelyet a maga idejének legkorszerűbb technikája alakított ki, ma is a korszerűség, a technika legújabb vívmányai segítik ahhoz, hogy betölthesse eredeti feladatát: A hagyomány értékeinek beépítését mindennapi műveltségünkbe.

Dallamlejegyzések: Kereszthy István, Kodály Zoltán és Bartók Béla
Gyorsírásos áttételek: Vikár Béla, Pap Sándor és Gergely Pál
Szerkesztette: SEBŐ FERENC
A szöveget gondozta, a jegyzeteket és a szómagyarázatokat írta: KÜLLŐS IMOLA
A Hagyományok Háza, a Néprajzi Múzeum és az MTA Zenetudományi Intézet közös kiadványa.
Támogató: Oktatási és Kulturális Minisztérium

Moldvai táncok - Klézse, Somoska

A Kárpát-medence táncos öröksége sorozat IV. része
Oktatási segédanyag - DVD

Tartalom:
Néprajzi tanulmányok
Archívum (fotók, népzenei felvételek, táncfelvételek)
Táncoktatás: szerba sztudencilor, nyelu,
zdrobuleánka, botosánka,
szerba oficerászka, hojna,
serény magyaros, öreg magyaros, öves,
kezes, gyedoj, musáma ("kecskés")
Mellékletek
(csujjogatások, viselet, táncelnevezések táblázata)
Moldvai dvd hátulja        

Kiadja: Hagyományok Háza 2009
Felelős kiadó: Kelemen László
Sorozatszerkesztő: Dobos Beáta
Szerkesztő: Tálas Ágnes Judit
Néprajzi szakértő: dr. Sándor Ildikó
Táncfolklorisztika: Könczei Csongor
Népzene: Németh László
Lektorálta: dr. Pávai István
Táncoktatók: Fülöp Attila és Zoltán Eszter
Közreműködők: Szigony és a Zurgó Együttes,
Tébláb Együttes Vadrózsa és Kereplő csoportja
A kiadványban szereplő archív filmek és fotók lelőhelyei:
MTA Zenetudományi Intézet - Népzenei osztály, Néprajzi Múzeum
Viselet fotók - Bolya Mátyás

A bukoviani székelyek táncai és táncélete

A Kárpát-medence táncos öröksége sorozat III. része
Oktatási segédanyag - DVD


Tartalom:
- A bukovinai székelyek története
- A bukovinai székely népviselet
- A bukovinai székelyek táncai és táncélete
- A bukovinai székely népzene
- Táncoktatás
- Melléklet (számítógépről megnyitható):
irodalomjegyzék, archív fotók, térképek,
a DVD-n szereplő tanulmányok teljes terjedelemben,
valamint Sebestyén Ádám: A bukovinai székelység tegnap és ma című könyve.

Kiadja: Hagyományok Háza, 2007
Felelős kiadó: Kelemen László
Sorozatszerkesztő: Dobos Beáta
Néprajzi szakértő: Csibi Krisztina
Táncoktatók: Radák János és Fekete Etelka
Népzene: Siklósi Krisztián
Közreműködők: Csurgó zenekar,
bukovinai székely hagyományőrző táncosok,
Teveli Fiatalok Egyesületének Gyermekcsoportja
A DVD-n szereplő archív filmek és fotók lelőhelyei:
- MTA Zenetudományi Intézet, Néptánc osztály
- Völgységi Múzeum, Bonyhád

A kalocsai szállások táncai és táncélete

A Kárpát-medence táncos öröksége sorozat II. része

Oktatási segédanyag - DVD


Tartalom:
- Tájtörténeti bevezető
- A kalocsai szállások népviseletéről
- A pota néprajzi csoport táncai és táncélete
- Táncoktatás
- Melléklet (irodalomjegyzék, archív fotók)

 Kiadja: Hagyományok Háza
Felelős kiadó: Kelemen László
Sorozatszerkesztő: Dobos Beáta
Néprajzi szakértő: Romsics Imre
Táncoktatók: Busai Norbert, Busai Zsuzsanna, Illés Zoltán,
Illésné Koszta Krisztina

Közreműködők:
Hegedűs együttes és Balogh Melinda
Liszt Ferenc AMI (Kalocsa) és a
Viganó AMI Kis Árendás (Jászberény) csoportja
 

 A kiadványban szereplő archív filmek és fotók lelőhelyei:
- MTA Zenetudományi Intézet, Néptánc osztály
- Viski Károly Múzeum, Kalocsa

Magyarpéterlaka táncos és zenei hagyományai
Napjainkban, amikor megszűnt a hagyományok átadásának az a módja melyet családi tradíciók, közösségi normák és ízlés szabályoztak, már nem beszélhetünk klasszikus értelemben vett népművészetről. Mégis azt tapasztaljuk, hogy nem csökken az érdeklődés iránta. A sorozat küldetése a hagyományos (paraszti, népi) kultúra közvetítése, be- és megmutatása a mindenkori aktuális közkultúra felé. Célja, hogy a néphagyomány élhető műveltségi tényezőként, érvényes tudásként jelenjen meg a közművelődésben, a szórakozásban, az oktatásban. A hagyományos műveltség – ezen belül kiemelten a néptánc, a népzene, a népköltészet és a kézművesség – az egyetemes kultúra részeként éljen tovább.
 
Közreműködők:
Füzesi Albert és Jakab Melinda (MAROS Művészegyüttes)
Csiszár Aladár és zenekara
Magyarpéterlaki táncosok
A DVD-n szereplő archív filmek és zenei betétek lelőhelyei:
- MTA Zenetudományi Intézet, Néptánc osztály
- Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Központ
- Magánarchívum