Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) jóvoltából intézményünkben könyvtárközi kölcsönzés vehető igénybe. A szolgáltatás alapján lehetőség nyílik a nálunk meg nem lévő kották, könyvek, felvételek átkérésére az ODR-hez tartozó könyvtárakból.
Magyarországon belül az eredetiben illetve elektronikusan kért dokumentumokat térítési díj nélkül adjuk át olvasóinknak, a fénymásolatokért a küldő könyvtár által számlázott összeg fizetendő. A külföldről való könyvbeszerzés árát az Országos Széchényi Könyvtár szabja meg.