/rendezveny

Harmonia mundi vol. 4.
2017-11-17
18:00

Elektronikus kortárszenei koncert

A koncerten Baráth Bálint és Nagy Ákos művek hallhatók.

Közreműködnek:
Baráth Bálint - elektronika
Nagy Ákos - elektronika


Werckmeister a zenét a harmonia mundi jegyében álló antik és középkori filozófiai-teológiai hagyományában értelmezi. Zeneelmélete, amivel “a zene alapját képező természetes rendet értelmezi, a középkori zenefogalomból, és – még régebbről – az újpythagoreus spekulációkból ered. Az, hogy a barokk korban még ilyen súllyal van jelen, az áthagyományozódásnak az antikvitásból eredő, a középkoron át a reneszánszig vezető és a barokk korban véget érő útját mutatja. (…) A zene harmóniai megalapozottságú és a makrokozmosszal (= természet) egybehangzó. Werckmeister Johannes Keplerre hivatkozik, aki ezt a megfelelést részleteiben megmutatja.”
Athanasius Kirchernek, a barokk nagy polihisztorának Musurgia universalis című műve. Minden dolgok harmonikus arányáról címet viselő fejezetében harmonia-értelmezését így összegzi: “Ez az általános forma, mely minden rendesen diszponált dologban fellelhető, oka minden harmóniának. Mivel az egész természet harmonikus, és így minden dolog részesül e harmóniából, Isten, a csodálatos-mód teremtő, az egész természetbe az ideál-formák rejtett láncolatát fektette az első archetypustól az utolsóig terjedően.” (Tillmann J. A)

A belépés díjtalan! Zeneműtárunk és rendezvényeink támogatására adományokat köszönettel elfogadunk!

Helyszín:
Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtár - Rendezvényterem
1056 Budapest, Molnár utca 11.

Tel.: (06-1)318-36-88
További információ:
www.oik.hu

zenemutar@oik.hu

 

(FOTÓ: Stekovics Gáspár)